Belangrijkste voor een goede kweek zijn de waterwaarden. Zacht en zuur water is noodzakelijk. Een pH van 5,5 - 7,0 en een kH van 0-2 is aan te bevelen. Er zijn verschillende methoden om zacht en zuur water te creëren.
Enkele methoden staan hieronder beschreven.

Osmose:

Met behulp van osmose water is het betrekkelijk eenvoudig de juiste waterwaarden te verkrijgen. Met behulp van een geleidbaarheidsmeter kun je exact meten hoeveel mineraalzout je toe moet voegen. Een geleidbaarheidsmeter meet de geleidbaarheid van het water. Hoe meer zout je toevoegt hoe groter de geleidbaarheid wordt. Een waarde van 200 - 300 microsiemens is een mooie waarde om aan te houden. Bij deze geleidbaarheid heb je een kh (carbonaathardheid) van ca 2.

pH verlagende bodem:

Met behulp van een pH verlagende bodem kun je de pH verlagen. Indien je de combinatie osmose en pH verlagende bodem gebruikt kun je er van uit gaan dat je een pH van ca 6,0 bereikt. Indien je leidingwater gebruikt is de werking van de bodem afhankelijk van de hardheid van het leidingwater. Indien je leidingwater een hogere hardheid (kh) heeft dan 5 is het aan te raden osmose te gebruiken. Indien men dit niet wilt is het mogelijk om met eikenbladextract of turfextract het leidingwater aan te zuren. De hoeveelheid extract die je moet gebruiken is weer afhankelijk van de hardheid van je leidingwater. Een goede methode is om een klein beetje toe te voegen en dan metingen verrichten (kh en pH) om te bekijken wat het effect is van de toevoeging. METEN IS WETEN.

Filtratie:

Een goede filtratie is eveneens noodzakelijk. Een goede filtratie zorgt voor een goede afbraak van afvalstoffen (ammonium, nitraat, fosfaat). Een filter met veel biologisch hechtmateriaal is dus noodzakelijk om een goede balans in de kweekbak te verkrijgen. Luchtpompen, motorpompjes zijn allemaal prima mits er maar voldoende spons aanwezig is waar de bacterien zich aan kunnen hechten. Goede ervaringen heb ik met de aquaball pompen van Eheim.

Waterwissel:

Waterwissels worden gedaan om overtollige stoffen in het water die niet afgebroken worden door bacteriën te verwijderen. Een waterwissel van 10% per week is voldoende mits er een goede filtratie is. Het is verstandig om eerst het water op de juiste waterwaarden te brengen voordat het aan de kweekbak wordt toegevoegd. Dus indien je leidingwater gebruikt is het verstandig om deze eerst aan te zuren met turf of turf/eikenextract. Indien je osmose gebruikt is het voldoende om het water aan te harden tot de juiste geleidbaarheid (200 - 300 microsiemens)

Voor meer en uitgebreide informatie over de watersamenstelling willen wij u graag doorverwijzen naar onze bevriende site caridina.